Projekty wielobranżowe: 

m.in. branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektroenergetycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, technologicznej,

Projekty na etapie koncepcyjnym, budowlanym (niezbędne do pozwolenia na budowę), wykonawczym oraz przystosowanie projektów gotowych, dokumentacje dotyczące budowy nowego obiektu, a także przebudowy, adaptacji, dobudowy, nadbudowy i zmian sposobu użytkowania obiektów istniejących,

Ekspertyzy, uzgodnienia, opinie (np. konstrukcyjne, sanitarne, przeciwpożarowe, geotechniczne, konserwatorskie),

Doradztwo w zakresie przepisów techniczno-budowlanych,

Przygotowywanie wniosków

(np. o warunki zabudowy, o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokali),

Nadzory autorskie,

Wizualizacje,

Pomoc przy postępowaniach administracyjnych prowadzonych np. przez organy nadzoru budowlanego,

Inwentaryzacje lokali i budynków (w tym obiektów objętych ochroną konserwatorską)

Projekt jest prototypem. To pomysł ukształtowany przez Projektanta do możliwości jego realizacji. Kształtowanie Państwa planów i marzeń jest dla nas przyjemnością.

2015

„Rozbiórka istniejącego budynku usługowego i gospodarczego oraz budowa dwukondygnacyjnego budynku usługowego, gastronomicznego z pomieszczeniami biurowymi na części piętra” w Świnoujściu – inwentaryzacja, koncepcja, projekt technologii, projekt budowlany.

„Przebudowa i remont pawilonu gastronomicznego z budową nadwieszonego zadaszenia i ogródka z własną podłogą” w Świnoujściu – inwentaryzacja, wizualizacje, projekt technologii, projekt budowlany.

„Budowa wolnostojącego budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w Świnoujściu – wizualizacje, projekt koncepcyjny, projekt budowlany.

„Budowa hali basenu o funkcji basenu krytego w zabudowie plombowej na terenie ośrodka wczasowego” w Świnoujściu – inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, projekt budowlany.

„Projekt adaptacji lokalu usługowego na kantor wymiany walut” w Świnoujściu – dokumentacja techniczna.

„Dobudowa parterowego budynku lokalu gastronomicznego, do zabytkowej wieży kościoła luterańskiego” w Świnoujściu – projekt koncepcyjny, projekt technologii, projekt budowlany.

„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego lokalu usługowego na gastronomiczny oraz montaż markizy na elewacji budynku” w Świnoujściu – projekt technologii, projekt budowlany.

„Adaptacja pomieszczeń zaplecza jadalnii na drugiej kondygnacji budynku wczasowego” w Świnoujściu – projekt technologii.

„Projekt przebudowy pomieszczenia gospodarczego na toaletę w budynku zamieszkania zbiorowego (apartamenty)” w Świnoujściu – inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlany.

„Zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego – restauracji na klub dziecięcy – żłobek” w Świnoujściu – inwentaryzacja, projekt technologii, dokumentacja do zgłoszenia.

Adaptacje lokali użytkowych na lokale gastronomiczne – inwentaryzacje, projekty technologii.

Aranżacje mieszkań lub określonych pomieszczeń z zastanych mebli (nawet kuchennych) w celu poprawienia funkcjonalności i ergonomii pomieszczeń – inwentaryzacje, wizualizacje, projekty koncepcyjne, dokumentacje techniczne.

Dokumentacje odtworzeniowe budynków.

Projekty remontów, dociepleń i kolorystyk elewacji budynków.

Projekty wiat (ogródków kawiarnianych, jako osłony kubłów na odpady komunalne itp.). Przebudowy lokali (mieszkalnych, gastronomicznych itp.).

Projekty małych domków rekreacyjnych, gospodarczych itp.

2014

„Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i lokalem usługowym w Świnoujściu” – inwentaryzacja, wizualizacje, projekt koncepcyjny i budowlany, dokumentacja do wniosku o samodzielność lokalu.

„Adaptacja części budynku gospodarczego na mieszkalny w Chominie” – projekt koncepcyjny, wizualizacje.

„Nadbudowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej” w Świnoujściu – inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlany.

„Przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego” w Świnoujściu – inwentaryzacja, projekt budowlany.

„Rozbudowa, nadbudowa i prebudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię” w Świnoujściu – inwentaryzacja, koncepcje, wizualizacje, projekt budowlany.

„Remont wraz z dociepleniem elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej” w Świnoujściu – dokumentacja do zgłoszenia.

2008

“Przebudowa istniejącego budynku zabytkowego na budynek usług turystycznych do rekreacji indywidualnej z apartamentami mieszkalnymi “Bałtyk” w Międzyzdrojach – wizualizacje bryły, inwentaryzacja konserwatorska, projekt budowlany.

“Budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym” – projekt koncepcyjny konkursowy (konkurs zamknięty) – wizualizacje bryły, projekt koncepcyjny.

“Budowa zespołu obiektów usługowych do rekreacji indywidualnej (okresowego wypoczynku) z usługami towarzyszącymi i garażami podziemnymi w Dziwnowie” – koncepcje mieszkań, projekt koncepcyjny wielobranżowy.

2007

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala w Areszcie Śledczym w Szczecinie – inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w kondygnacji podziemnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Szczecinie – projekt budowlany i wykonawczy.

2006

„Pompownie wraz z rurociągami tłoczonymi w Szczecin – Grabów i Dolny Brzeg ” – projekty wykonawcze.

“Projekt ogródka letniego przy placu Orła Białego w Szczecinie” – projekt koncepcyjny.

„Modernizacja i rozbudowa budynku stowarzyszenia na centrum kultury w Dziwnowie” – inwentaryzacja budynku, projekt koncepcyjny i budowlany, wizualizacje bryły.

„Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z pomieszczeniami gospodarczymi w Starzycach” – wizualizacje bryły, projekt budowlany.

„Budowa budynku mieszkalno – usługowego w Gryfinie” – wizualizacje bryły, projekt koncepcyjny i budowlany.

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Szczecinie” – wizualizacje bryły, projekt koncepcyjny.